Dystynkcja na kurtkę SG-starszy chorąży

///Dystynkcja na kurtkę SG-starszy chorąży