Dystynkcja na kurtkę SG-starszy sierżant

///Dystynkcja na kurtkę SG-starszy sierżant