Dystynkcja na kurtkę SG-chorąży

///Dystynkcja na kurtkę SG-chorąży